MUDr. Eva Jašová

praktický lékař pro děti a dorost

Upozornění!!!!

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 • Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 577 220 435 denně 7:30-8:30h, pouze v úterý od 10:00-11:00h). Pokud se nemůžete dovolat, prosím, zanechejte vzkaz na záznamníku.
  Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
 • K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
 • Do ordinace vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
 • Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 • Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 • Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 • Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 • Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 • Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 • Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 • Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekcí).
 • Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 • Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 • Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 • Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
 • Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 24.5.2020                                                 MUDr. Eva Jašová, PLDD Zlín, Gahurova 77